Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy


„Z biegiem lat - historia szkoły w Wielogłowach w świetle starych kronik”

W dniach 25 i 26 października szkoła w Wielogłowach obchodziła jubileusz 200-lecia swojego istnienia. W ramach 2 dniowych uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji im. Gizów, spotkania z absolwentami i emerytowanymi nauczycielami, odsłonięcie tablicy poświęconej pierwszemu kronikarzowi szkoły Józefowi Regiecowi oraz program artystyczny. W trakcie obchodów można było obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą historii szkoły oraz nabyć książkę „Z biegiem lat – historia szkoły w Wielogłowach w świetle starych kronik”. Pozycja ta została sfinansowana ze środków Fundacji im. Gizów, a środki uzyskane w formie zbiórki publicznej z jej rozprowadzenia zasilą fundusz stypendialny Fundacji.

W uroczystościach obok młodzieży, miejscowego społeczeństwa i nauczycieli brali między innymi udział: Andrew Zalewski prawnuk pierwszego kronikarza szkoły jednocześnie fundator tablicy pamiątkowej, Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran, Poseł RP Andrzej Romanek,Ksiądz Profesor Marian Zając z KUL – absolwent szkoły w Wielogłowach, Maria Podgórska – córka patrona szkoły gen. J. Gizy, Tadeusz Giza – syn patrona, Wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, Ksiądz Prałat Kazimierz Starzec, Ksiądz Proboszcz Ryszard Mikos oraz liczni sponsorzy.

JB


Jubileusz Szkoły w Wielogłowach

Program uroczystości - do pobrania

Plakat - do pobrania

 


 

„Z biegiem lat - historia szkoły w Wielogłowach w świetle starych kronik”

25-26 października 2013 r.

W programie:

Piątek 25 października 2013 r.

1300 - 1430 lekcje otwarte w klasach 0-3 dla chętnych rodziców, absolwentów, emerytowanych nauczycieli

1500 – 1600 Na terenie szkoły

 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej
 • Uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji im. Gizów
 • Spotkanie ze stypendystami  z lat poprzednich

1615 – 1700 Panel dyskusyjny na temat: „Szkoła dawniej i dziś” – spotkanie uczniów, absolwentów z obecnymi i emerytowanymi nauczycielami.

1715 – 1900 „Wspomnień nigdy za wiele” – spotkania przy kawie absolwentów z wychowawcami i nauczycielami

 

Sobota 26 październik 2013 r.

1100 Msza Święta w Kościele p.w.  Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach

1200 Uroczyste obchody w szkole:

 • program artystyczny,
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej nauczycielowi i pierwszemu kronikarzowi szkoły Józefowi Regiecowi,
 • spotkanie wielopokoleniowe i wspólne biesiadowanie.

 

W trakcie uroczystości będzie rozprowadzana książka poświęcona historii szkoły – powstała w oparciu o XIX i XX – wieczne kroniki szkolne począwszy od 1813 roku.

Zapraszamy również do obejrzenia wystawy fotograficznej poświęconej historii szkoły.


Projekt "Aktywnie w Przyszłość"

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA - pełna treść - plik pdf

 

Od 1 marca 2011 roku w naszej szkole rusza projekt pod nazwą „Aktywnie w Przyszłość” , poniżej podajemy informacje na ten temat.

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywnie w przyszłość”

OKRES REALIZACJI: 01.01.2011-31.12.2012

BUDŻET: 10 926 859,68 PLN

 

WKŁAD WŁASNY: nie dotyczy

 

Wnioskodawca: Powiat Nowosądecki

Projekt obejmuje: 7 gmin z terenu Powiatu nowosądeckiego, 18 szkół gimnazjalnych

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROJEKTU: 3189 osób

Wsparciem projektu zostaną objęci uczniowie oraz uczennice 18 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu:

 • G. Kamionka Wielka - 2 gimnazja
 • G. Krynica Zdrój - 2 gimnazja
 • G. Łącko - 3 gimnazja
 • G. Łososina Dolna - 2 gimnazja
 • G. Nawojowa - 1 gimnazjum
 • G. Rytro - 1 gimnazjum
 • G. Chełmiec - 7 gimnazjów (w tym nasze gimnazjum)

 


OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu realizowane będą następujące grupy zajęć:

 

 

Moduł I

Indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z poradni korekcyjno-
kompensacyjnej lub zaświadczenie od nauczyciela o trudnościach w nauce

Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych BO: 314, łączna liczba godz. zajęć: 22.608h - (4h lekcyjne z 1 uczniem m-c, 72h łącznie/1 ucznia).

 

Moduł II

Pozalekcyjne warsztaty grupowe

 • warsztaty z przedmiotów matemat.-przyrodniczych w tym ICT
 • warsztaty z przedmiotów humanist. w tym z j.obcych

(grupy 8 os., łączna ilość grup - 275 w tym: 100 grup dla uczniów uzdolnionych -Podgrupa II; 175 grup dla uczniów ze średnią ocen poniżej 4,0- Podgrupa I (ilość grup w poszczególnych szkołach uzależniona jest od liczby dzieci w danej szkole), 10h zajęć z grupą/miesiąc, łącznie 49500h zajęć lekcyjnych. W ramach których zajęcia:

Każdy Beneficjent Ostateczny BO otrzyma wyprawkę obejmującą: zeszyt-2 szt, piórnik, plecak, art. piśmiennicze.

 

Moduł III

Kółka zainteresowań

 

Koła zainteresowań KZ realizowane będą metodą projektu mają one na celu rozwijanie umiejętności kluczowych tj.

 • Koło młodych przyrodników
 • Koło matematyczne
 • Koło polonistyczne
 • Kółko informatyczne
 • Kółko językowe
 • Kółko teatralne 2
 • Kółko ortograficzne-Robusiowa Ortografia
 • Kółko………………… . (inne)

Uruchominych zostanie łącznie 288 kół po 36 kół z każdej dziedziny.

 

Koła odbywać będą się po 4h/m-c, łącznie 20736h. Liczba osób w kółku wyniesie 8 - 15.

 

Moduł IV

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość - zatrudnienie doradcy zawodowego do każdej szkoły gimnazjalnej

 

 

Wyposażenie do szkół:

 • Tablice interaktywne wraz z rzutnikiem: - 126.000,00 zł (18 szt)
 • Sale komputerowe 15 stanowisk: - 540.000,00 zł (18 zestawów)
 • Radiomagnetofony: - 18.000,00 zł (36 szt)
 • Pracownia językowa na 12 stanowisk: 270.000,00zł (18 pracowni)
 • Kamera cyfrowa: 27.900,00 zł (18 szt)
 • Oprogramowanie do komputerów: - 270.000,00 zł
 • Łącznie środki trwałe: - 1 251 900,00 zł
 • Materiały dydaktyczne do szkół: - 571 999,68 zł
 • Wydatki na zatrudnienie nauczycieli: - 7 017 480,00 zł

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1227123
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
259
9082
38122
1227123

Twoje IP: 75.101.220.230
2020-09-26 04:58