Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy


HISTORIA SZKOŁY


Album Szkoła w Wielogłowach - zdjecia z lat 1920 - 1945

 1. Budynek Szkoły ok. 1920r. | 2. Pasieka szkolna | 3. Uczniowie ok. 1930r. | 4. Zajęcia w ogródku szkolnym | 5. Zbiór w gospodarstwie szkolnym

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg


Szkoła w Wielogłowach istniała prawdopodobnie od 1813 roku, tak daleko bowiem sięga najstarsza kronika, którą pisał od roku 1879 nauczyciel Józef Regiec. Okres od 1813 do 1879 roku spisał na podstawie opowiadań miejscowej ludności. Pierwszym nauczycielem w Wielogłowach był niejaki Franciszek Paszkowski, który przybył do Wielogłów w 1813 roku i pełnił tu funkcję nauczyciela i organisty aż do roku 1875.Pierwsza klasa liczyła 28 uczniów. Po nim w Wielogłowach uczyli: Stanisław Nożyński, Teresa Marynowska, Józef Żołądek i Maria Kalinowska. Wszyscy oni uczyli bardzo krótko, głównie z powodu braku mieszkania.

Pierwsza strona szkolnej kroniki z 1879 r napisanej przez nauczyciela Józefa Regieca

kronika.jpg

Od roku 1879 do 1884 nauczycielem w Wielogłowach był p. Józef Regiec. W tym czasie szkoła mieściła się w budynku organistówki i posiadała jedną salę. Dzięki staraniom p. Regieca i pomocy właściciela Wielopola p. A Kostarkiewicza Rada Szkolna zakupiła kawałek gruntu i zbudowano na nim budynek mieszkalny dla nauczyciela. Po Regiecu nastąpił p. Józef Zaręba, za czasów którego szkoła została przekształcona z jednoklasowej na dwuklasową, ponieważ wybudowano przy mieszkaniu nauczyciela drugą klasę i przydzielono drugiego nauczyciela.

Klasyfikacja uczniów rok szkolny1890/91

sw890.jpg

W 1905 roku kierownikiem szkoły został p. Adam Czajka. Lata 1907 i 1908 były tu bardzo ciężkie, a w szkole bardzo niska frekwencja, w 1907 roku z powodu wyjątkowo ostrej zimy, a w 1908 roku z powodu epidemii odry i szkarlatyny, w czasie której zmarło aż 7 dzieci szkolnych, a w całej parafii łącznie 30 dzieci.

Kierownik szkoły pan Stanisław Lisiewicz

kier.jpg

Pan Czajka prowadził przy szkole ogród owocowy, za co otrzymał z rekomendacji Rady Szkolnej od c.k. Rady Szkolnej Krajowej nagrodę. Część tej nagrody poświęcił na odnowienie krzyża wystawionego w 1890 roku, który znajdował się w rogu ogrodu szkolnego przy drodze.

Skala ocen stosowana w szkole pod koniec XIX w.

skala.jpg

W roku 1909 zapisało się do szkoły aż 230 dzieci, a w 1910 - 226, dlatego od tego roku c.k. Rada Szkolna Okręgowa przyznała dla szkoły trzecią nauczycielkę - została nią córka pana Czajki, pani Kazimiera Czajkówna. Trzecia izba została wynajęta u miejscowego organisty p. A. Karelusa.

Świadectwo rok szkolny 1912/1913

sw913.jpg

W roku 1914 kierownik szkoły zanotował w kronice, że wakacje w tym roku rozpoczęły się "bardzo przykro i boleśnie", bo właśnie w pierwszy dzień wakacji 29 czerwca w gazetach ukazała się wiadomość o zamachu w Sarajewie, a miesiąc później rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Rok szkolny 1914/1915 rozpoczął się jak zwykle 1 września, ale frekwencja była bardzo słaba", bo już wtedy - jak pisze kronika - wielu synów tutejszych rodzin, a nawet młodych gospodarzy poszło do wojska".

19 listopada 1914 roku przybyły do Nowego Sącza wojska rosyjskie, ale wycofały się 12 grudnia pobite wcześniej przez wojska niemieckie i austryjackie pod Limanową. Dnia 6 grudnia 1914 roku w okolicach Rdziostowa i Marcinkowic miała miejsce bitwa między wojskami rosyjskimi, a legionami polskimi pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Skutki tej bitwy odczuli także mieszkańcy Wielogłów, ponieważ wojska rosyjskie ustawiły swoje działa w polu w Wielogłowach i Dąbrowej i jak notuje kronika: "Nasi bili po ciemku granatami do Moskali, którzy się w stronę pólnocną posuwali, a granaty te zamiast na drogę padały na Wielogłowy. Na szczęście nikt jednak z ludzi nie zginął, ani nie było pożaru".

W roku 1920 z powodu wyjątkowo mroźnej zimy, wskutek której zniszczony został szkolny ogród i pasieka, a ze względu na bardzo niską frekwencję na 191 zapisanych dzieci promocję uzyskało tylko 84. W następnych latach dzieci mogły korzystać z biblioteki szkolnej, która początkowo liczyła 30 książek.

W okresie między rokiem 1934 a 1944 niwiele wiadomo, ponieważ w tym czasie nie była prowadzona kronika szkoły.

Świadectwo rok szkolny 1943/1944

sw943.jpg

Przez okres trwania drugiej wojny światowej frekwencja w szkole była bardzo niska wskutek braku opału oraz braku obuwia i odzieży dla dzieci. Poza tym kronika notuje, że "żadnych działań wojennych w tutejszej miejscowości nie było. Za wyjątkiem Ukrainców pozostających w służbie niemieckiej, którzy kwaterowali w tutejszej szkole, znaczniejszych oddziałów w Wielogłowach nie było".

W roku 1944 zmarł dotychczasowy kierownik szkoły pan Stanisław Lisiewicz, a kierownictwo objął ob. Karol Ryniewicz. W roku szkolnym 1945/46 z pieniędzy uzyskanych ze zbiórki zorganizowanej wśród miejscowego społeczeństwa wyremontowano budynek szkolny - w sumie 5 sal, które zostały zniszczone w czasie wojny. W tym roku szkolnym zapisanych było 358 uczniów, a w następnym 371, w związku z tym szkoła cierpiała na dotkliwy brak nauczycieli (było tylko 5 nauczycieli). W roku 1946/47 przystąpiono do budowy nowego gmachu szkolnego, a w roku szkolnym 1949/50 rozpoczęto częściową naukę w nowym budynku.

W zwiazku z przewrotem październikowym w 1956 roku został usunięty dotychczasowy kierownik szkoły ob. Karol Ryniewicz. Obowiązki dyrektora od 1957 roku objął p. Marian Rąpała. Od roku 1957/58 dzieci i młodzież z Wielogłów urządzały przedstawienia teatralne, które były organizowane na bardzo wysokim, jak na owe czasy poziomie. Dochód z tych przedstawień przeznaczono na Fundusz Budowy Szkoły. Na ten cel przeznaczono także dochody uzyskane z organizowania koloni w czasie wakacji.

W roku 1973 odszedł na emeryturę dyrektor Marian Rąpała. Dyrektorem szkoły została pani Maria Rojek.

Następnie kierownikiem szkoły był pan Jacek Urbanik. A od 1988 roku dyrektorem była p. Henryka Majewska.

Z kolei od 1991 roku pełni tę funkcję obecny dyrektor p. Janusz Bielec.

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach wraz z Gimnazjum liczy dziś 637 uczniów i 48 nauczycieli w 27 oddziałach.


SZKOŁA OBECNIE


Stary budynek szkolny - obecnie Szkoła Podstawowa

Budynek.jpg

W dniu 1 września 2002 roku po wielu latach budowy został w końcu oddany do użytku nowy budynek szkoly oraz sala gimnastyczna. Nowy gmach szkolny stał się siedzibą gimnazjum, natomiast stary budynek zajmuje szkoła podstawowa.

Nowy budynek ma obszerne korytarze, duże dobrze doświetlone sale lekcyjne, klasopracownie, świetlicę, bibliotekę i oczywiście dużą salę gimnastyczną.

Nowy budynek szkoły (gimnazjum) po rozbudowie - z kierunku zachód na pierwszym planie nowa sala gimnastyczna, w oddali stary budynek szkolny

szkola_n1.jpg

Mamy nadzieję, że w obecnym roku otrzymamy nową pracownię komputerową, i zostaną oddane do użytku boiska sportowe.

Nowy budynek szkoły po rozbudowie - z kierunku południowego na pierwszym planie stary budynek szkolny, w oddali nowy budynek gimnazjum i sala gimnastyczna

szkola_n2.jpg

W nowej szkole czujemy się znacznie lepiej. Skończyła sie w końcu ciasnota i zajęcia lekcyjne na dwie zmiany. Cieszymy sie z nowej szkoły i mamy nadzieję, że łatwiej będzie nam teraz zdobywać wiedzę.
W 2001 roku powstała filia naszego gimnazjum w Librantowej. Filia liczy prawie 60 uczniów i 14 nauczycieli w trzech odziałach.
15 listopada 2003 roku odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum imienia gen. Józefa Gizy oraz wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Uroczystość połączona była z obchodami 190-leciaszkoły.


Uroczystość nadania imienia gen. Józefa Gizy
oraz wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Wielogłowach

Połączone z obchodami
190 lecia szkoły 


Sztandar szkoły (awers)

szt_a.gif

Sztandar szkoły (rewers

szt_r.gif


Wielogłowy 15 listopada 2003 roku

Od 1813 roku, a więc już 190 lat, funkcjonuje w Wielogłowach szkoła która pierwotnie mieściła się w budynku dawnej "organistówki", a nad dziećmi opiekę sprawował tylko jeden nauczyciel, Franciszek Paszkowski.

Przez te lata szkoła uczyła i wychowywała młode pokolenia pomimo wielkich zakrętów dziejowych naszej historii. O tym, jakie były te pokolenia, świadczy w pewnym stopniu dorobek duchowy i materialny naszego terenu oraz zasobności jej mieszkańców.

Historię szkoły znamy dzięki nauczycielom takim jak Józef Regiec, którego zapiski dotyczące dziejów szkoły pochodzą z 1879 roku.

Później jego pracę kontynuowali inni nauczyciele, którzy za szczególne dobro uznali historię swojej "Małej Ojczyzny".

Mając na uwadze ich dzieło, staramy się kultywować pamięć o naszych przodkach. Jedną z form tych działań był wybór przed 10 laty jako patrona szkoły podstawowej gen. Józefa Gizy, trwale wpisanego w sądecki krajobraz.

Konsekwencją tych działań jest nadanie Jego imienia naszemu gimnazjum oraz wręczenie sztandaru szkole podstawowej i gimnazjum.

Janusz Bielec


Fotografie z uroczystości

Poświęcenie sztandaru

1.jpg 2.jpg

Montaż poetycko-muzyczny o paronie gimnazjum

1.jpg 2.jpg

Część muzyczna imprezy

1.jpg 2.jpg


Informacje o uroczystości z prasy lokalnej

Artykuł w gazecie "190 lat - piękny wiek"

art2.jpg

Artykuł w gazecie "Wspólny patron"

art3.jpg

Artykuł w gazecie "Jubileusz i imię"

art4.jpg


Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

2147511
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
205
5264
1137
2147511

Twoje IP: 44.201.94.72
2022-07-02 07:36