Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

"Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak"

Jean Fabre

 

Koło matematyczne

Celem  zajęć jest rozbudzenie w uczniach zainteresowań, rozwinięcie ich uzdolnień  oraz zachęcenie do kreatywności. Rozpropagowanie matematyki wśród uczniów, pokazanie jej prostoty, logiki i zastosowania jej we współczesnym świecie.Podczas zajęć uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności poznane podczas lekcji oraz poszerzają swoją wiedzę matematyczną poprzez poznawanie nowych treści i zdobywanie nowych umiejętności wykraczających poza program klasy , do której uczęszczają . Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb, możliwości oraz oczekiwań uczniów.

 Uczestnicy koła mają możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętnościw Małopolskim Konkursie Matematycznym dla uczniów gimnazjum oraz Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "KANGUR".

 Zajęcia prowadzone są dla uczniów gimnazjum przez Panią mgr Edytę Piwowarw środę 13:35-14:20. Zapisy odbywają się na zasadach dobrowolności dla zainteresowanych.

MOODLIMY SIĘ,
CZYLI DZIAŁAMY NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ!

Dnia 6 grudnia ruszył kurs z języka angielskiego na platformie e-learningowej. Pierwsi śmiałkowie w liczbie jedenastu zmagają się z angielskimi czasami, okresami warunkowymi i innymi zagadnieniami językowymi, przy okazji poznając ciekawe linki do stron ułatwiające samodzielne kształcenie się. Ale nauka to nie tylko gramatyka: w czasie świąt uczniowie przygotowali prezentacje o polskim Bożym Narodzeniu dla kolegów - obcokrajowców, a najlepsze z nich zostały umieszczone na naszym blogu. Jesteśmy pewni, że po takim kursie nauka języka angielskiego z pewnością okaże się a piece of cake!

Kinga Sanocka

SAMORZĄD SZKOLNY


Samorząd Uczniowski istniejący i funkcjonujący przy Zespole Szkół w Wielogłowach działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

 1. Samorząd:
  1. Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
  2. posiada swój własny opracowany regulamin oparty na statucie szkolnym
  3. raz w miesiącu odbywa regularne spotkania, które prowadzi przewodniczący SU (na zebraniach obecni są także opiekunowie SU, przedstawiciele wszystkich klas i zaproszeni goście). Z każdego zebrania sporządzany jest protokół
  4. swoją pracę opiera na opracowanym we wrześniu planie pracy SU i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. W planie uwzględnione są wszystkie propozycje uczniowskie, które można zrealizować w ciągu całego roku szkolnego.
  5. SU prowadzi kronikę - jako trwały ślad swojej działalności, przygotowuje gazetki okolicznościowe.
 2. Nasza działalność:
  1. organizuje i prowadzi szkolne apele ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z obowiązkami dyżurnych szkolnych i klasowych oraz praw i obowiązków ucznia, bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
  2. aktywnie włącza się w życie szkoły poprzez udział w uroczystościach szkolnych: Dzień nauczyciela, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka.
  3. przygotowuje konkursy:
   • stroiki świąteczne
   • pisanki
   • konkursy plastyczne
  4. zajmuje się rozpowszechnianiem kart okolicznościowych, kalendarzy na rzecz Fundacji "Wszystko dla dzieci", "Serce".
  5. prowadzi okolicznościowe audycje muzyczne przez radiowęzeł: Walentynki, 8 marca i inne świąteczne np. Dzień Mamy.
  6. włącza się aktywnie w sprzątanie świata i ziemi, zwłaszcza naszego regionu.
  7. nie zapomina również o smutnych rocznicach - 1 listopada składając wiązanki kwiatów na grobach byłych dyrektorów szkoły, patrona szkoły gen. Józefa Gizy.
  8. we własnym zakresie stara się i wypracowuje własny budżet organizując aukcje szkolne, loterie fantowe.
  9. aktywnie uczestniczy w jednej z największych szkolnych imprez - "Święcie Szkoły" - 6 listopada.
  10. za duży wkład i zaangażowanie uczniów w pracę SU są nagrody w postaci np. wycieczek: Kulig w Gładyszowie, Wycieczka na Słowację, ogniska itp.
 3. Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  1. Radę Samorządu Uczniowskiego GIMNAZJUM tworzą samorządy klasowe wybierane przez ogól uczniów klasy na okres jednego roku. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Rada wybiera również dwóch opiekunów spośród Rady Pedagogicznej na okres dwóch lat. Corocznie Rada opracowuje plan pracy na bieżący rok szkolny.

Godło

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Certyfikat

logo cert

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Zegar

Ciasteczka

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Czytaj więcej...

Pogoda

Licznik odwiedzin

0699951
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
276
414
6508
699951

Twoje IP: 18.206.15.215
2019-08-19 19:10