Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

Ubezpieczenia uczniów 2018/2019

Informujemy, że do dnia 26.09.2018 wszyscy uczniowie powinni wpłacić po 34zł na ubezpieczenie na nowy rok szkolny 2018/2019. Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas.

Oferta ubezpieczenia NNW.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW.

Informacje o RODO

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 25 maja 2018r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

INFORMACJE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELOGŁOWACH

  Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez SP w Wielogłowach jest: Dyrektor – Daria Muzyczka
 2. Inspektor ochrony danych osobowych w Szkole: Paweł Chlebiński - pracownik Szkoły
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SP w Wielogłowach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Zebrania z Rodzicami

W środę, 12.  września, odbędą się:
- zebrania z rodzicami według podziału:
  klasy V - VIII i III Gimnazjum o godzinie 16:30;
  klasy 0 - IV o godzinie 17:45.
W tym dniu 9 lekcja jest odwołana, świetlica jest czynna według planu.

Godło

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Certyfikat

logo cert

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Licznik odwiedzin

0811193
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
432
5656
11954
811193

Twoje IP: 18.210.23.15
2019-12-13 05:03