Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

MISJA I WIZJA


MISJA

"Nie mózg dziecka chodzi
do szkoły, lecz ono całe"


WIZJA

Dobre stosunki interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego.

Wspieranie rozwoju dziecka przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

Dobre warunki bazowe sprzyjające wielostronnemu rozwojowi ucznia.

Pełna realizacja zadań profilaktycznych i opiekuńczych.

Efektywna współpraca ze środowiskiem.

Stałe doskonalenie nauczycieli wspierane przez szkołę.

Właściwa organizacja pracy.

 


Zadania ogólne szkoły

1

Kształtowanie umiejętności społecznych ucznia

2

Rozwijanie zdolności logicznego i twórczego myślenia

3

Doskonalenie umiejętności uczniów w zdobywaniu wiedzy umożliwiającej kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia

4

Kształcenie funkcjonalnego wykorzystania wiedzy

5

Dbanie o wszechstronny rozwój osobowy i społeczny ucznia

6

Stosowanie aktywizujących metod nauczania

7

Realizowanie zadań psychoprofilaktycznych i opiekuńczych

8

Dbanie o właściwe relacje interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego

9

Uczenie dzieci i młodzieży samodzielności i zasad demokracji w oparciu o działania szkolne i środowiskowe

10

Stwarzanie coraz lepszych warunków bazowych szkoły sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi ucznia


Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

2147554
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
248
5307
1180
2147554

Twoje IP: 44.201.94.72
2022-07-02 08:29