Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO

Uchwała Parlamentu Szkolnego

W odniesieniu do faktów, iż współcześnie napotykamy na szereg świadomych nieprawidłowości językowych, wynikających z ulegania modzie na zapożyczenia językowe, zwłaszcza z języka angielskiego, powszechne szerzenie się wulgaryzmów, czym epatuje telewizja i filmy, Internet, szkolny korytarz, braku elementarnej kultury języka w wypowiedziach polityków, sportowców a nawet artystów - Parlament Szkoły Podstawowej im. gen. J. Gizy w Wielogłowach niniejszą uchwałą ogłasza ,,Tydzień Kultury Języka Polskiego". Zobowiązujemy całą społeczność szkolną, aby w dniach 17- 21 II 2020r. w szczególny sposób dbała o piękno Mowy Ojczystej!
Każda klasa napisze w tym tygodniu dyktando ortograficzne, a chętni uczniowie wezmą udział w konkursie pięknego czytania.
Pamiętajmy, iż język polski stanowi skarbnicę kultury narodowej, nasi przodkowie tworzyli go, rozwijali, by potem przelewać na papier uczucia i marzenia. Każdy patriota zobowiązany jest do pielęgnowania tego dziedzictwa. Mamy nadzieję, iż nasz apel przyniesie w Tygodniu Kultury Języka Polskiego wyłącznie piękne słowa.

001.jpg

 

ZAGROŻENIA DLA JĘZYKA I KULTURY NARODOWEJ

Wraz z rozwojem kultury masowej nasiliły się w ostatnich latach zjawiska degradacji kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu – w telewizji i w radiu, w filmach, piosenkach, gazetach i na forach internetowych – widać wyraźnie upadek języka i obyczaju. Zjawiska te budzą uzasadniony niepokój. Co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a jednocześnie ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego - alarmują językoznawcy
Język polski najbardziej kaleczy brak świadomości językowej, pozorny luz i niechlujność wymowy, które są tłumaczone przewrotnie wolnością słowa. Żyjemy w czasach, w których wszystko trzeba podkreślić mocnym słowem, mocnym przymiotnikiem, inaczej jest bezwartościowe. Niektórzy ludzie z mocnych słów znają tylko te wulgarne, więc używają ich, żeby zwrócić na siebie i uwagę na to, co mówią.
Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wulgaryzacja języka i lekceważenie kultury narodowej. Jesteśmy świadkami wprowadzania do przestrzeni publicznej zwrotów prymitywnych i obraźliwych, niegodnych chrześcijanina i Polaka. „Wyrazem naszego szacunku do człowieka – mówił kiedyś czekający w tym roku na beatyfikacje Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – jest posługiwanie się mową ojczystą, przemawianie językiem czystym, pięknym, takim, który jak czerpak umie z myśli ludzkiej wziąć całą treść, by zamknąć ją w słowie”. Stopniowo dojrzewają w nas nowe wymogi, chcemy, bowiem mieć przestrzeń, w której czujemy się dobrze, kulturalnie, bezpiecznie.
Komunikacja internetowa doskonale odzwierciedla tempo współczesnego świata. Na próżno możemy tam szukać zdań złożonych czy wielokrotnie złożonych. To już tylko w szkole. Podobnie jak znaki interpunkcyjne. Natomiast natrafimy w sieci na lol, cya, thx, na emotikony wyrażające emocje jednym znakiem, co niewątpliwie zubaża polszczyznę. Bo okazuje się w pewnym momencie najbliższej nam osobie nie umiemy powiedzieć w kulturalny sposób, co nas denerwuje, czy, chociażby, co czujemy. Również nieużywanie polskich liter w korespondencji e-mail jest zagrożeniem dla polszczyzny.
Zubożenie języka polega na tym, że my Polacy coraz mniej czytamy. Przez to nasz bierny słownik jest coraz uboższy. A jak ten słownik bierny jest ubogi, to słownik czynny staje się jeszcze uboższy.
Godne podkreślenia są takie inicjatywy krajowe, jak chociażby coroczny plebiscyt na „Mistrza Mowy Polskiej” – osobę, która w życiu publicznym posługuje się wzorową polszczyzną. Na uwagę zasługuje „Dyktando Ogólnopolskie”, które już od wielu lat gromadzi entuzjastów języka polskiego. Wiele dobrego w rozwój psychiczny, intelektualny i moralny najmłodszego pokolenia Polaków wnosi też kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”.
Należy więc popularyzować piękną i poprawną polszczyznę. Przede wszystkim przez obcowanie z dobrą literaturą, z pięknym językiem, można pracować nad językiem własnych wypowiedzi. Kontakt ze słowem pisanym pozwala utrwalać prawidłową pisownię ortograficzną, a korzystanie z dobrych wzorców literackich na wzbogacanie zasobu słownictwa i poznawanie różnorodności stylów pisarskich.
O tym, że w języku polskim można pięknie wyrażać stan ducha, emocje, tworzyć wartościową literaturę świadczą, m.in. Literackie Nagrody Nobla przyznane Henrykowi Sienkiewiczowi, Władysławowi Reymontowi, Czesławowi Miłoszowi, Wisławie Szymborskiej i Oldze Tokarczuk. Ponadto niezwykłym autorytetem naszych czasów był papież Jan Paweł II, człowiek wielkiego słowa i ducha.

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1785881
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
1143
3673
23728
1785881

Twoje IP: 3.236.212.116
2021-09-21 18:09