Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy


2004/05r

Informacja o realizacji zadań priorytetowych w ramach projektu "Szkoły Promującej Zdrowie" za rok szkolny 2004/2005

Podjęte działania:

 1. Dokonane zmiany w środowisku fizycznym szkoły:
  1. odmalowanie budynku gimnazjum, odświeżenie części sal lekcyjnych,
  2. rozszerzenie szkolnej sieci komputerowej, łącząc do sieci ogólnoszkolnej dwie biblioteki pedagogów szkolnych, dwa pokoje nauczycielskie oraz nową pracownię komputerową
  3. dokonano remontu placu przed budynkiem szkoły podstawowej (położenie kostki oraz wykonanie izolacji pionowej w budynku szkolnym)
 2. Realizacja ścieżki prozdrowotnej przebiega zgodnie z programem tejże ścieżki ujętym w szkolnym zestawie programów edukacyjnych.
 3. Szkolenie nauczycieli przebiegało zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami aktualnymi szkoły, które zostały zapisane w programie WDN. Oto niektóre poruszane tematy:
  1. metoda projektu jako jedna z form realizacji integracji międzyprzedmiotowej
  2. pisanie aplikacji przy ubieganiu się o fundusze unijne
  3. tworzenie procedur i narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości
  4. pisanie raportu z wewnętrznego mierzenia jakości
  5. praca z uczniem dyslektycznym
 4. Ponadto grupa uczniów ukończyła 30-sto godzinne warsztaty z zakresu mediacji i negocjacji. Młodzieżowi Liderzy wzięli udział w corocznym psycho - edukacyjnym obozie szkoleniowym.

 5. Samorząd szkolny we współpracy z zaprzyjaźnionym gimnazjum w Piątkowej realizował program "Debaty" ze szkołami bułgarskimi z Sofii i Schuman. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
 6. W związku z wewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkoły skierowano szereg ankiet do uczniów, rodziców i nauczycieli, a część pytań zawartych w tych kwestionariuszach dotyczyła klimatu i atmosfery panującej w szkole. Całe środowisko szkolne wysoko oceniło relacje interpersonalne panujące w placówce. Ocena ta jest zbieżna z wynikami ewaluacji programu wychowawczego. Tegoroczna ewaluacja programu wychowawczego miała na celu sprawdzenie efektów działań wychowawczych bezpośrednio po trzech latach pracy z młodzieżą gimnazjalną oraz w trybie odroczonym. Interesujący nas obszar badań miała udzielić odpowiedzi na pytanie, na ile nabyte w gimnazjum umiejętności pozwoliły młodzieży lepiej funkcjonować w nowym środowisku szkolnym i życiu codziennym. Analiza mocnych i słabych stron pozwoliła na stwierdzenie, że szkoła poprzez bogatą ofertę zająć pozalekcyjnych stwarza warunki młodzieży do licznego udziału w tychże zajęciach, rozwijając tym samym ich zainteresowania oraz umiejętności społeczne, które są jednym z priorytetowych zadań szkolnego programu wychowawczego.
 7. W ramach współpracy z pielęgniarką szkolną podjęto następujące działania:
  1. pozyskanie grantu ze Starostwa Powiatowego na realizację projektu "I ty możesz uratować komuś życie", dotyczącego udzielania pierwszej pomocy
  2. prowadzono przez cały rok fluoryzację zębów w klasach nauczania zintegrowanego
  3. w klasach szóstych SP i klasach pierwszych gimnazjum przeprowadzono spotkania z lekarzem i pielęgniarką które dotyczyły problemów wieku dojrzewania
  4. w klasach trzecich gimnazjum przeprowadzono projekt "Już teraz mogę zadbać o zdrowie mojego przyszłego dziecka"
  5. potkanie z lekarzem na temat "Higieny wieku dojrzewania"
  6. badanie komputerowe wzroku przez pracowników PPP
  7. badania pojemności płuc dzieci z alergią oraz chorobami układu oddechowego
  8. przesiewowe badania logopedyczne w klasie 0
  9. objęcie profilaktyczną opieką dzieci z ryzyka choroby nadciśnieniowej
 8. W ramach współpracy z rodzicami zorganizowano:
  1. kiermasz bożonarodzeniowy (na który rodzice przygotowali zdrowe, tradycyjne potrawy)
  2. sportowy turniej rodzinny
  3. akcję pt. "Ferie z rodzicami"
 9. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury młodzieżowi liderzy zorganizowali mikołajkowe spotkanie integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi.
 10. Uczestnictwo w konferencjach Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie w Nowym Sączu. Nawiązanie współpracy ze Szkołą w Piątkowej w celu realizacji projekty "Debata".

Podjęto kroki w celu pozyskania certyfikatu "Szkoły wyróżnionej za wychowanie", dlatego dokonano wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły wg standardu "Szkoły i placówki wychowujące".

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1823817
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
666
5693
26943
1823817

Twoje IP: 3.236.253.192
2021-10-22 06:25