Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy


2003/04r

Raport z realizacji programu szkoły promującej zdrowie za rok szkolny 2003/2004

Zadania priorytetowe wynikające z potrzeb społeczności szkolnej: 

 1. Wdrażanie szkolnego programu profilaktyki - monitoring działań w obszarze: promocji zachowań wolnych od agresji (przeprowadzono monitoring i naniesiono poprawki do dalszej realizacji)
 2. Wypracowanie procedur postępowania nauczycieli, rodziców, uczniów w sytuacjach problemowych i kryzysowych w szkole (opracowano w formie dokumentu - realizacja od września 2004)
 3. Opracowanie skutecznych form i metod pracy z uczniami zdolnymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Systematyczne stosowanie metody projektu w pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną. A dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się prowadzenie nadal zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych i wyrównawczych.
 4. Objęcie uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej badaniami logopedycznymi i badaniami słuchu (przebadano wszystkie dzieci i skierowano do specjalistów).
Ponadto podjęte działania:
 1. Prezentacja na forum III Krajowej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Katowicach-Ustroniu działalności młodzieżowych liderów promocji zdrowia w gimnazjum (listopad-2003)
 2. Udział w spotkaniach Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie w Nowym Sączu i w Krynicy - konferencja pod hasłem O zdrowie zadbaj sam - ruch i żywienie w profilaktyce (październik, grudzień 2003; marzec, maj 2004)
 3. Zorganizowanie uroczystości nadania imienia gimnazjum i poświęcenia sztandaru szkoły (listopad 2003)
 4. Zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego w celu pozyskania funduszy dla stypendystów szkolnej Fundacji im. Gizów (grudzień 2003)
 5. Realizacja międzynarodowego programu Sokrates-Comenius :
  • - goszczenie w szkole uczestników projektu z Niemiec, Włoch, Holandii, Irlandii (listopad 2003),
  • - wyjazd naszej młodzieży do Niemiec w celu dalszej realizacji programu (kwiecień 2004),
 6. Wypracowanie w zespole promocji zdrowia wskaźników do standardów szkoły promującej zdrowie (maj 2004).
 7. Udział młodzieży w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" (kwiecień-czerwiec 2004)
 8. Wspólny rajd i rozgrywki sportowe z okazji dnia dziecka z zaprzyjaźnionym gimnazjum w Piątkowej (czerwiec 2004)
 9. Opracowanie projektu ewaluacji szkolnego programu wychowawczego
 10. Udział młodzieży w różnych rozgrywkach sportowych, turniejach, mistrzostwach (duże osiągnięcia w biegach na orientację) - przez cały rok szkolny.
 11. Zgodnie z potrzebami nauczycieli przygotowano i zrealizowano w ramach WDN cykl szkoleń dla całej rady pedagogicznej:
  • - czytanie i interpretowanie wyników testów kompetencji po klasie szóstej i gimnazjum - wnioski do dalszej pracy,
  • - pomiar dydaktyczny, opracowanie, czytanie, interpretowanie kartoteki testu z przyrody,
  • - ewaluacja w pracy dydaktycznej nauczyciela,
  • - jak pracować nad emisją głosu w czasie prowadzenia lekcji,
  • - wypracowanie procedur postępowania nauczycieli i uczniów w sytuacjach  problemowych i kryzysowych w szkole,
 12. W ramach zmian w środowisku fizycznym szkoły dokonano wymiany ogrodzenia wokół szkoły, utwardzono grunt pod boisko sportowe.

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1823780
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
629
5656
26906
1823780

Twoje IP: 3.236.253.192
2021-10-22 05:28