Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

„Hałas WSZYSTKIM szkodzi”

W naszej szkole dbamy o zdrowie wszystkich uczniów i pracowników szkoły. W celu zwiększenia świadomości na temat szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka zostały przeprowadzone tematyczne zajęcia edukacyjne w klasach 0-3 szkoły podstawowej oraz przeprowadzany jest konkurs pt. Hałas wszystkim szkodzi. Nauczyciele dyżurujący przyznają klasom punkty ujemne lub dodatnie, oceniając w ten sposób ich zachowanie podczas przerw. Koordynacje nad tym projektem sprawuje p. Daria Szarata.

Hałas jest jednym z najniebezpieczniejszych wrogów człowieka. Hałas ma ujemny wpływ na zdrowie, zmniejszają wydajność pracy, utrudniają wypoczynek i koncentrację. Stałe oddziaływanie hałasu kumuluje się jak promieniowanie i wpływa na cały organizm - na narząd słuchu, system nerwowy, powoduje zaburzenia snu i trawienia, zmiany akcji serca, ciśnienia krwi oraz rytmu oddychania.
Hałas jest szkodliwy dla zdrowia; stały i uciążliwy hałas męczy nas psychicznie i fizycznie, pogarsza nasze samopoczucie. Głośne dźwięki mogą nie tylko przeszkadzać w spokojnym śnie i uniemożliwić odpoczynek, ale uporczywy i uciążliwy hałas może również osłabić naszą koncentrację, wyzwolić agresję.

001.jpg 002.jpg

Święto Drzewa – wśród pól” w szkole w Wielogłowach

10 października obchodzone jest Święto Drzewa. W naszej szkole chcielibyśmy także kształtować poprawne ekologiczne zachowania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. W związku z powyższym 11 października odbyło się spotkanie z leśniczym, który poprowadził tematyczne zajęcia edukacyjne oraz pokazał jak prawidłowo sadzić drzewka. Na zielonych terenach szkoły zostały posadzone sadzonki rodzimych gatunków drzew.
Z okazji tego przyrodniczego święta zorganizowany został konkurs plastyczny, pt. „Święto Drzewa – wśród pól”. Celem konkursu było wzbogacenie w wiedzę, jak ważną rolę spełniają zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. Uczniowie w ramach konkursu wykonywali prace plastyczną dowolną techniką w dowolnym formacie, przedstawiającą drzewa (pojedyncze lub całe kompleksy leśne). Autorzy najlepszych i najbardziej efektownych prac zostali nagrodzeni oceną z aktywności z przyrody/biologii zgodnie z PZO oraz sadzonkami drzew.

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg

Akcje i projekty w roku szkolnym 2015/2016


e-Twinning

Wielogłowskie gimnazjum w programie e-Twinning – europejska społeczność szkolna
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.
Uczniowie naszego gimnazjum w ramach tego europejskiego programu realizują w naszej szkole projekt edukacyjny pt.”Gesundes Leben der heutigen Jugend”/ „Zdrowy tryb życia współczesnej młodzieży” współpracując ze swoimi rówieśnikami z czeskiej Szkoły Podstawowej położonej w miejscowości Bílá Lhota w okolicach miasta Litovel.
Ambitne uczennice: Żaneta Baran, Justyna Madziar, Klaudia Basta, Karolina Sowa, Iza Słaby Maja Mularczyk, Dominika Sromek i Julia Próchnicka pod opieką p.Angeliki Ferenc i p.Renaty Filipowskiej realizują różnorodne przedsięwzięcia, które nie tylko promują naszą szkolną społeczność, ale także uaktywniają uczniów do pracy i nauki w innym wymiarze. Dotychczas uczennice zaprezentowały się pisząc po niemiecku w e-mailach do kolegów i koleżanek z czeskiej szkoły o sobie, swoich rodzinach i zainteresowaniach. Niektóre z nich zawarły w ten sposób nowe znajomości i kontynuują korespondencję z partnerami. Powstała również prezentacja naszej szkoły w języku niemieckim oraz zestawienie zdrowej i niezdrowej żywności. Obecnie uczennice pracują nad przepisami na zdrowe obiady. Wszystkie materiały umieszczane są na stronie naszego projektu TwinSpace w programie eTwinning, a materiały udostępniane przez naszych partnerów na tej samej stronie stwarzają okazję do ćwiczenia rozumienia tekstów pisanych w obcym języku.
W ramach projektu zorganizowano na terenie szkoły Tydzień Zdrowia pt. „Bądź zdrów – Bleib gesund!” podczas którego szerzono profilaktykę układu pokarmowego i zdrowe odżywianie. Podczas przerw udostępniano dzieciom i młodzieży owoce i warzywa oraz przygotowane samodzielnie zdrowe sałatki. Akcję wspomogły tematyczne gazetki, na których zamieszczono niezbędne informacje na temat zdrowej i zbilansowanej diety. Uczniowie otrzymywali także od organizatorów broszury i książeczki, w których zamieszczono przepisy na zdrowe i pełnowartościowe posiłki do samodzielnego przygotowania, które obecnie są tłumaczone przez dziewczynki zaangażowane w projekt na język niemiecki. Materiały promocyjne pozyskano w ramach ogólnopolskiego programu Żyj smacznie i Zdrowo i Trzymaj Formę, które są także realizowane w naszej szkole.

Szkolne koordynatorki projektu w programie eTwinning zapraszają do śledzenia naszych działań. Nowatorskie połączenie dwóch przedmiotów biologii i języka niemieckiego nie tylko stwarza okazję do rozwoju i pogłębiania światopoglądu, ale także przynosi możliwości ciekawego i innowacyjnego spojrzenia na naukę i rozwijanie zainteresowań oraz przekraczanie barier językowych i interdyscyplinarnych.

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg


„W zdrowym ciele zdrowy duch"

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – oby nie tylko podczas Świąt Bożego Narodzenia"
Podczas świątecznego kiermaszu nie zabrakło i w tym roku także kącika medycznego, w którym nasi uczniowie - przyszli lekarze, dokonywali pomiaru ciśnienia i pomiarów BMI. W myśl hasła „Zrób sobie prezent na święta - zadbaj o siebie i otoczenie” szerzona została profilaktyka prozdrowotna wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. Reklamowano i zachęcano do postępowania w myśl założeń Europejskiego Kodeksu do Walki z rakiem. Wzbogacano zainteresowanych o wiedzę w zakresie profilaktyki układu krążenia i pokarmowego oraz profilaktyki onkologicznej. Oprócz pomiarów wagi ciała, ciśnienia krwi czy tez wskaźnika BMI udostępniano także ulotki, broszury medyczne, a najmłodsi otrzymywali komiksy o tematyce prozdrowotnej. Niezmiernie cieszy organizatorów medycznego kącika, duża popularność naszych działań oraz fakt, że jesteśmy motywacją do zmiany i polepszenia trybu życia „pacjentów”, którzy skorzystali z naszych usług już w tamtym roku (zgodnie z informacjami przekazanymi nam podczas tegorocznego kiermaszu).

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg


NO PROMIL - NO PROBLEM

001

W kampanii społecznej NO PROMIL - NO PROBLEM, w której uczestniczy nasza szkoła chcemy pomagać młodym ludziom dostrzegać wartość odpowiedzialności. Chcemy pomagać im wzbudzać refleksję na temat tego, co w życiu ważne aby mogli świadomie podejmować decyzje (nie tylko dotyczące trzeźwości).
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie, którego tematem było przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji odmowy jazdy z pijanym kierowcą, lub powstrzymanie go przed jazdą. Autor pracy mógł przedstawić się jako bohater lub świadek tej historii. Prace konkursowe mogły być przedstawione w formie literackiej, multimedialnej oraz plastycznej.”
Na konkurs wpłynęło około tysiąca prac. Dwie uczennice naszej szkoły: Emilia Kurzydło i Justyna Madziar znalazły sie na liście laureatów. GRATULUJEMY!
„Wójt Gminy ogłosił także gminny konkurs zbierania deklaracji odpowiedzialnego pasażera/świadka. Do konkursu przystąpiło 7 szkół.
Zwyciężył Zespół Szkół Wielogłowy – 430 deklaracji,
II miejsce zdobył Zespół Szkół w Świniarsku – 272 deklaracje, III miejsce Zespół Szkół w Chomranicach 238 deklaracji. Łącznie zebrano 1216 deklaracji.”

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg

Wierzymy,że wspólnie możemy doprowadzić do zmniejszenia liczby nietrzeźwych kierowców na małopolskich drogach (pomagając kierowcom trafnie oceniać stan swojej trzeźwości, a pasażerom dodając odwagi aby powstrzymali pijanego kierowcę przed jazdą).

Wierzymy, że wspólnie przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach naszego województwa.

Wierzymy, że wspólnie możemy uratować ludzi:
- przed śmiercią,
- przed kalectwem,
- przed utartą wolności.


"SEGREGUJ ODPADY - DBAJ O SIEBIE I ŚRODOWISKO"

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. ”Segreguj odpady – dbaj o siebie i środowisko” realizowanego przez Gminę Chełmiec, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z powyższym podjęto różnorodne zadania.
Uczniowie ZS w Wielogłowach już od wielu lat w ramach kształtowania prawidłowych postaw proekologicznych rozwijają swoją wrażliwość na potrzeby środowiska poprzez różnorodne formy. Od 7 do 14 września br. w naszej szkole podjęto działania przypominające jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami i uświadamiające jak wielkie korzyści wynikają z segregacji odpadów. W naszym szkolnym EKO – TYGODNIU głównie poprzez zabawę przekazywano uczniom niezbędna wiedzę.
Wychowawcy i nauczyciele w każdej klasie przeprowadzili zajęcia o tematyce ekologicznej z uwzględnieniem problemów z gospodarką odpadami i recyklingiem. Uczniowie wzbogaceni w wiedzę chętnie przystąpili do zbiórki zużytych baterii oraz przypomnieli sobie zasady segregacji śmieci. Dodatkowo nasi najmłodsi wychowankowie z klas I – przygotowywali piosenkę promującą ochronę środowiska, klasy II – wierszyki, a klasy III – opowiadania i bajki szerzące zdobytą ekologiczną wiedzę. Wytwory te zostaną zaprezentowane na forum szkoły podczas obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie klas 4 – 6 dokonywali zbiórki różnych odpadów, a w szkole segregowali przyniesione śmieci do odpowiednich pojemników ustawionych na szkolnym korytarzu. Śmieci, które były pozostałościami po ich śniadaniu (typu woreczki, butelki) po umyciu, oczyszczeniu również trafiały do przygotowanych eko – pudełek. Z zebranych surowców promując recykling uczniowie samodzielnie (pod opieką nauczyciela) przygotowywali rzeźbę. Eko – Tydzień zostanie uwieńczony gazetkami tematycznymi na szkolnych korytarzach oraz akcją sprzątania najbliższej okolicy. Uczniowie wyposażeni w odpowiednie pojemniki, worki oraz niezbędne dla ich bezpieczeństwa odblaski wyruszą z opiekunami poza teren szkoły i oczyszczą najbliższą okolicę.

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1155688
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
398
3747
5455
1155688

Twoje IP: 18.204.55.168
2020-08-04 05:19