Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy


2009/10r

Propozycje zadań do realizacji w ramach projektu:
"Szkoła Promująca Zdrowie", w roku szkolnym 2009/2010 pt. "Wiesz co jesz?"

Koordynator: mgr Renata Filipowska, mgr Maria Pajor

L.p.

Działania

1

Pogadanka na lekcjach biologii i przyrody nt. składników odżywczych i budowy układu pokarmowego ”"Gdzie te kalorie?"

2

Choroby układu pokarmowego - gazetki przygotowywane przez uczniów

3

Konkurs plastyczny pt.: "Moja przyjaciółka wątroba" - styczeń

4

Wystawa prac plastycznych -pt. "Moja przyjaciółka wątroba"

5

Konkurs biologiczny "Czy wiesz co jesz?" - luty

6

Pogadanka pielęgniarki na temat prawidłowej diety i profilaktyki chorób układu pokarmowego - marzec/kwiecień

7

"Jedz zdrowo kolorowo" - zdrowe kanapki, sałatki i surówki - przygotowywane na zajęciach technicznych - maj

8

Lekcje wychowawcze nt. 
- bezpieczeństwo na drodze,
- bezpiecznie i zdrowo spędzaj wolny czas,
- zdrowe wakacje.

9

Przedstawienie nt. zdrowego odżywiania się - marzec/kwiecień

10

Lekcje z cyklu Trzymaj Formę - nadwaga a sprawność ruchowa

11

Badania profilaktyczne w Ośrodku Zdrowia


2008/09r

Zadania zrealizowane w ramach projektu: 
" Szkoła Promująca Zdrowie", w roku szkolnym 2008/2009 pt. "Nie garb się"

Koordynator: mgr Renata Filipowska, mgr Maria Kołat

L.p.

Działania

1

Plakatomania (pt. Trzymaj Formę NIE GARB SIĘ)

2

Wystawa prac plastycznych - pt. NIE GARB SIĘ

3

Konkurs biologiczny "Dlaczego chodzimy na dwóch łapach?"

4

Konkurs biologiczny "Nie garb się, bo będzie bolało!'

5

Wagomania - ile ważą nasze plecaki?

6

Pogadanka z pielęgniarką szkolną nt. konsekwencji zdrowotnych garbienia się

7

Lekcje wychowawcze nt. aktywnych form spędzania wolnego czasu

8

Przedstawienie nt. wad prawidłowej postawy pt. "Zdrowe życie"

9

Aktywność fizyczna na lekcji biologii i przyrody - 
Dbamy o nasz kręgosłup - lekcje na świeżym powietrzu

10

Lekcje z cyklu Trzymaj Formę - wady postawy

11

Badania profilaktyczne kręgosłupa w Ośrodku Zdrowia


2005/07r

Raport z realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie za rok szkolny 2005/2006 i 2006/2007

Podjęte działania:

 1. W szkole i społeczności szkolnej:
  1. Zmiany dokonane w środowisku fizycznym szkoły:
   1. wykonanie ostatniego etapu ogrodzenia szkoły
   2. dokończenie zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego
   3. posadzenie krzewów, kwiatów i drzewek ozdobnych wokół budynków szkolnych
  2. Edukacja prozdrowotna:
   1. Tematy zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną dla uczniów .
    1. Problemy wieku dojrzewania - fizjologia i higiena- zajęciami objęci uczniowie kl. V i VI SP i ki. I i II gim,.
    2. Profilaktyka cewy nerwowej - dla dziewcząt ki. III gim.
    3. Higiena jamy ustnej i nauka prawidłowego mycia zębów- uczniów ki. O-IV SP.
    4. Jak dbać o swoje zdrowie - klasy "0" - III SP.
   2. Objęcie uczniów ki. "0" SP badaniami logopedycznymi i badaniami słuchu
   3. Realizacja projektu: "I ty możesz uratować komuś życie" - tygodniowa akcja informacyjno - edukacyjna dotycząca ratownictwa przedmedyczego:
    1. szkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
    2. zakup fantomu do nauki reanimacji
    3. przeszkolenie uczniów kl. I - III gim. z ratownictwa przedmedycznego przez członków Służby Maltańskiej
   4. Zorganizowanie trzydniowych wyjazdowych zajęć integracyjnych dla kl. I gimnazjum
   5. Realizacja programów profilaktycznych: "Spójrz inaczej", "Opiekun" z uczniami gimnazjum
   6. Udział młodzieży gimnazjalnej w ogólnopolskiej kompanii "Zachowaj trzeźwy umysł" i Gminnych konkursach profilaktycznych.
  3. Współpraca z lekarzami z Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Wielogłowach w zakresie:
   1. opieki i wsparcia młodzieży z otyłością w okresie dojrzewania
   2. zapobiegania wad postawy wśród uczniów- diagnoza i leczenie
   3. profilaktyki fluorkowej klas zerowych i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
   4. ystematycznej kontroli jamy ustnej i uzębienia dzieci w wieku szkolnym -lakowanie - fluoryzacja.
  4. Realizacja projektów międzyprzedmiotowych finansowanych przez różne organizacje 
   pozarządowe:
   1. Socrates Comenius "Fotografia w czasie i w przestrzeni" - współpraca 
    ze szkołami europejskimi
   2. Szkoła marzeń - projekt "Moja pasja, moją przyszłością"
   3. "Szansa dla każdego" - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z rejonów 
    wiejskich
   4. Socrates Comenius - II edycja - "Europejska księga podań i legend"
   5. Wdrożenie 11 innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
  5. Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej:
   1. pozyskanie funduszy przez UKS "Strzała" na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i bezpłatnych wyjazdów na basen w ramach programów: "Rusz się człowieku", "Sport czy nuda"
   2. prowadzenie przez nauczycieli różnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
    i uzdolnienia uczniów
   3. powołanie Szkolnego koła Caritas - prowadzenie działalności charytatywnej w środowisku lokalnym
   4. inicjowanie różnych imprez szkolnych przez młodzieżowych liderów promocji zdrowia i samorząd uczniowski
   5. przeprowadzenie cyklu warsztatów z profilaktyki narkomanii dla uczniów gimnazjum
   6. wdrożenie do pracy młodzieżowych mediatorów w celu rozwiązywania konfliktów rówieśniczych
   7. finansowanie z Funduszu Świadczeń Socjalnych zajęć rekreacyjno- sportowych dla nauczycieli i pracowników szkoły.
  6. Przeszkolenie nauczycieli w ramach WDN-tematy zajęć warsztatowych:
   1. Prawne i merytoryczne uwarunkowania innowacji pedagogicznych w świetle prawa oświatowego, ocena pracy nauczyciela.
   2. Pierwsza pomoc przedmedyczna
   3. Doskonalenie warsztatu pracy - metody aktywne (m.in. metoda stacji).
   4. Jak się uczyć - techniki uczenia się
   5. Kształcenie sprawności ortograficznych uczniów przez nauczycieli różnych przedmiotów.
   6. Jak interpretować i stosować zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   7. Pomiar dydaktyczny
   8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka - czytanie i interpretowanie opinii PPP
   9. Wprowadzenie do planu wynikowego.
 2. Podjęte działania dla rodziców i we współpracy z rodzicami dla społeczności lokalnej:
  1. prezentacja efektów projektu "Moja pasja, moją przyszłością" dla społeczności szkolnej i pomoc rodziców w prezentacji wojewódzkiej w Rabie Wyżnej - zakupienie przez rodziców sprzętu nagłaśniającego salę gimnastyczną
  2. organizowanie kiermaszu i koncertu na rzecz szkolnej stypendialnej Fundacji im. Gizów.
 3. Współdziałanie ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi z:
  1. Niemiec, Włoch, Holandii, Finlandii, Rumunii, Bułgarii w ramach programu Socrates Comenius
  2. Nowosądeckim Stowarzyszeniem Pedagogów na Rzecz Promocji Zdrowia "Stop" w Krynicy Zdroju
  3. Stowarzyszeniem "Sursum corda" w Nowym Sączu
  4. Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu
  5. Fundacją im. Batorego, Fundacją Dzieci i Młodzieży w Warszawie
  6. Małopolskim Towarzystwem Oświatowym w Nowym Sączu
  7. Ministerstwem Sportu
  8. Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Krakowie
  9. Polskim Związkiem Biegów na Orientacje
 4. Sukcesy:
  1. Nadanie gimnazjum "Certyfikatu szkoły wyróżnionej za wychowanie" przez 
   Małopolskiego Kuratora Oświaty
  2. Laureaci ogólnopolskiego konkursu "Zachowaj trzeźwy umysł"
  3. Finaliści w wojewódzkich konkursach przedmiotowych
  4. Pozyskanie grantów na realizacje zajęć pozalekcyjnych w kwocie 160 000 zł.

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1785841
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
1103
3633
23688
1785841

Twoje IP: 3.236.212.116
2021-09-21 17:50